Zachmurzenie częściowe+13 , środa 24 maj
Imieniny: Joanny, Zdenka

Konkurs- Kabaret Młodych Panów 26.02

 
REGULAMIN KONKURSU
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wybór osoby, która napisze, za co lubi Kabaret Młodych Panów i wymieni swój ulubiny skecz, uzasadniając wybór.
Organizatorem konkursu jest Wirtualny Toruń
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń zwany dalej („Organizator Konkursu”),
 
§ 2
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook dla użytkowników, którzy są fanami Wirtualnego Torunia (adres URL: https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/)
 
§ 3
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 
§ 4
Konkurs trwa od 22.02.2017 do 24.02.2017 do godz. 14:00
 
II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od  22.02.2017 do 24.02.2017 wezmą udział w konkursie organizowanym przez Wirtualny Toruń.
 
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane "Moderatorami").
2. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 
§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
- mieć status fana na stronie profilu Wirtualny Toruń, dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/ ,
- zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
- napisać, za co lubi się Kabaret Młodych Panów i wymienić swój ulubiny skecz, uzasadniając wybór.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 24.02.2017 o godz. 14:30.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie notatki na fanpage'u Wirtualnego Torunia.
 
IV. NAGRODY

§ 10
W konkursie wygrywa jedna osoba, która otrzyma 2 bilety na występ Kabaretu Młodych Panów, który odbędzie się dnia 26. lutego 2017r, o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki, przy ul. Al. Solidarności 1-3
 
 
 
Wirtualny Toruń