Zachmurzenie częściowe+13 , niedziela 28 maj
Imieniny: Augustyna, Ingi

W Toruniu taniej za śmieci

Niższe opłaty za wywóz śmieci i możliwość płacenia kartą – na najbliższej sesji rady miasta prezydent Torunia zaproponuje zmiany w uchwałach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 r. działa nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ich odbioru i zagospodarowania przejęły gminy. W Toruniu system odbioru obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Opłata za wywóz odpadów naliczana jest od gospodarstwa domowego i liczby zamieszkujących je mieszkańców. Została zróżnicowana opłata dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zapewnia miasto, a zbiórka selektywna jest tańsza.

Przygotowując ramy prawne funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych Rada Miasta Torunia podjęła m.in. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo oczyszczania.  Wynagrodzenie spółki w okresie  od 1 lipca.2013 r. do 31 grudnia 2015 r. wynosi 57 447 900 zł (22 979 160 zł rocznie).

- Przeprowadzona analiza ekonomiczna kosztów półrocznego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w 2013 roku wykazała, iż system się samofinansuje, tzn. że opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywają koszty realizacji umowy z MPO. Dlatego podjęliśmy ze spółką negocjacje, w efekcie których mieszkańcom mogą zostać naliczone niższe stawki opłat za wywóz śmieci mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dzięki negocjacji kosztów umowy miasto zapłaci MPO o ok. 2,6 mln zł mniej w skali całego kontraktu, czyli 124 tys. zł mniej miesięcznie.

Dokonując korekty stawek uwzględniono  nakłady inwestycyjne, które w pierwszym okresie działania systemu poniosła spółka MPO, związane z zakupem dodatkowych pojemników do zbierania odpadów oraz z tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów.

Na najbliższej sesji rady miasta prezydent Torunia zaproponuje nowe, niższe stawki:

Dla selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

1)      jednej osoby z wysokości 13,00 zł do 12,00 zł;

2)      dwóch osób z wysokości 25,00 zł do 23,00 zł;

3)      trzech osób z wysokości 36,00 zł do 33,00 zł;

4)      czterech i więcej osób z wysokości 46,00 zł do 42,00 zł;

Dla nieselektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej, od gospodarstwa składającego się z:

1)      jednej osoby z wysokości 16,25 zł do 15,00 zł;

2)      dwóch osób z wysokości 31,25 zł do 29,00 zł;

3)      trzech osób z wysokości 45,00 zł do 42,00 zł;

4)      czterech i więcej osób z wysokości 57,50 zł do 53,00 zł;

Dla selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

1)      jednej osoby z wysokości 12,00 zł do 11,00 zł;

2)      dwóch osób z wysokości 23,00 zł do 21,00 zł;

3)      trzech osób z wysokości 33,00 zł do 30,00 zł;

4)      czterech i więcej osób z wysokości 42,00 zł do 38,00 zł;

Dla nieselektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

1)      jednej osoby z wysokości 15,00 zł do 14,00 zł;

2)      dwóch osób z wysokości 28,75 zł do 27,00 zł;

3)      trzech osób z wysokości 41,25 zł do 38,00 zł;

4)      czterech i więcej osób z wysokości 52,50 zł do 48,00 zł;

- Obniżając stawki opłaty zachowano ogólny poziom 25% różnicy w zależności od prowadzenia bądź nie segregacji odpadówwyjaśnia dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT Marcin Kowallek.


Obniżka opłat nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu miasta, gdyż wpływy z nowych stawek powinny wystarczyć na pokrycie niższych kosztów obsługi systemu. Oczywiście pod warunkiem utrzymania wysokiego poziomu ściągalności opłat od właścicieli nieruchomości.

Jeśli radni zgodzą się na proponowane stawki, niższe opłaty za wywóz odpadów będą naliczane już od 1 kwietnia.

Aby mieszkańcom było nie tylko taniej, ale i łatwiej, miasto chce wprowadzić możliwość płacenia za wywóz śmieci kartą. Jest to możliwe, gdyż punkt kasowy w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126b oraz Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 są wyposażone w terminale płatnicze.

źródło informacji: www.torun.pl
Komentarze użytkowników (0)
Dodaj swój komentarz:
autor komentarza
treść:

%) :D 8) :) :P ;) :J :ok :( :[] :o :bad (!) (?) hihi! :wow :mniam :jezyk :$$ :evil :love :bzik :happy
Pozostało znaków:   Napisałeś znaków:
kod z obrazka*