Zachmurzenie częściowe+13 , niedziela 28 maj
Imieniny: Augustyna, Ingi

Zmiana cen biletów

25 października 2012 roku podczas sesji Rady Miasta Torunia radni rozważą zmianę uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, nowe ceny będą obowiązywać od 2013 roku

Aktualne ceny za usługi komunikacji miejskiej obowiązują od 2 stycznia 2012 r. Projekt niniejszej uchwały zakłada, że nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. a zakładany wzrost tych cen wyniesie ok. 3,7% z wyłączeniem biletów miesięcznych na okaziciela oraz biletów ulgowych specjalnych.

Zmiana cen spowodowana jest stale rosnącymi kosztami energii elektrycznej i paliwa. Przewiduje się, że w 2012 r. wzrost cen towarów i  usług wyniesie 4,0% (plan 2,8%), natomiast na 2013 r. zaplanowano w  ustawie budżetowej wzrost o 2,7%. Przykładowo planowana cena normalnego biletu jednorazowego na liniach dziennych w granicach miasta wyniesie w  2013 roku 2,80 zł, a ulgowego 1,40 zł. Natomiast proponowana cena biletu miesięcznego tramwajowego na jedną linię w 2013 roku wynosi 71,60 zł, ulgowego – 35,80 zł. Natomiast cena takiego samego biletu na linie autobusową normalnego to 75,80 zł, ulgowy – 37,90 zł.

Planowane przychody z usług (biletów i opłat dodatkowych) w 2012 r. wyniosą ok. 39.600 tys. zł netto, natomiast w 2013 r. uwzględniając proponowaną podwyżkę cen biletów kwota ta wyniesie 41.200 tys. zł (netto) i będzie stanowiła dochód budżetu gminy (wyższy o 1.600 tys. zł w  stosunku do 2012 r.). Przy planowaniu kwoty założono sprzedaż biletów na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Wozokilometry świadczone na rzecz Gminy Miasta Toruń w 2013 r. zaplanowano na poziomie 10.560 tys. km (w 2012 r. plan wynosi 10.500 tys. km, natomiast przewidywane wykonanie w związku z realizacją inwestycji wyniesie ok. 10.300 tys. km w zakresie zadań zleconych przez GMT).

Planowana na 2012 r. rekompensata czyli zapłata przez gminę za świadczoną na podstawie umowy usługę będąca przychodami spółki wyniesie 54.942 tys. zł, natomiast w 2013 r. kwota ta wyniesie 60.274 tys. zł.

Wzrost rekompensaty w 2013 r. o 5.332 tys. zł w stosunku do roku 2012 jest konieczny ze względu na wzrost kosztów MZK Sp. z o.o. związanych z:

  • zakupem energii w kwocie 3.000 tys. zł - w 2012 r. koszty te stanowiły wydatek budżetu miasta w kwocie 3.000 tys. zł, w  roku 2013 zostaną ujęte w kosztach MZK w tej samej kwocie
  • opłatą za korzystanie z przystanków w kwocie 732 tys. zł - zgodnie z  ustawą o z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zaplanowano wprowadzenie opłaty za korzystanie z przystanków i dla MZK koszt z tego tytułu zaplanowano na poziomie jw., co jednocześnie będzie stanowiło dochód budżetu miasta
  • planowanym wzrostem kosztów paliwa w kwocie 570 tys. zł
  • planowanymi kosztami finansowymi w kwocie 750 tys. zł - stanowiącymi sumę kosztów odsetek i prowizji zaplanowanych w związku z emisją obligacji krótkoterminowych związanych z realizacją projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 - 2013” przy udziale środków z RPO
  • saldem pozostałych przychodów, kosztów, podatków i zysku łącznie w kwocie 280 tys. zł.
  • Wyłączając z kwoty 5.332 tys. zł koszty energii i  koszty utrzymania przystanków (tj. 3.732 tys. zł), wzrost rekompensaty planowanej na 2013 r. wyniesie 1.600 tys. zł.

Ponadto projekt uchwały zakłada wprowadzenie zapisu regulującego zasady ustalania należności za przejazdy komunikacją miejską w ramach biletów BiT City i WiT, których cena obejmuje łączna opłatę za przejazd koleją i komunikacją miejską.

Źródło: torun.pl

Komentarze użytkowników (5)
aaa, 2012-10-23 23:15:44 (89.229.28.164)

Podwyższajcie podatki dalej, to wam w końcu wpływy zaczną maleć, zarzynacie lokalny biznes w ten sposób. Lepiej zacznijcie oszczędzać u siebie a nie okradać nas, biednych ludzi. NIE CHCEMY PŁACIĆ ZA WASZE NIEUDOLNE RZĄDY!!!   :bad
jr, 2012-10-23 19:32:21 (79.184.55.201)

w urzędzie miasta pensja idzie w górę  :)
jr, 2012-10-23 18:32:31 (79.184.55.201)

Dokładnie, może niech łysy sobie zabierze i na pewno wstarczy! Zaleski to kombinator wydaje się, że ładnie pięknie. Najlepiej z biednego. DZIADY  !
złodziejstwo!, 2012-10-23 13:33:01 (158.75.24.104)

wszystko drożeje a pensje stoją w miejscu!!!
Ja, 2012-10-23 12:58:19 (5.173.81.60)

a może podnieście PENSJE wy Skyr**syny  !!Albo w ogóle dajcie ludziom robotę  !!
Darmozjady i złodzieje  !!
Dodaj swój komentarz:
autor komentarza
treść:

%) :D 8) :) :P ;) :J :ok :( :[] :o :bad (!) (?) hihi! :wow :mniam :jezyk :$$ :evil :love :bzik :happy
Pozostało znaków:   Napisałeś znaków:
kod z obrazka*